Board Of Member

     अध्यक्ष
Gopiraj parajuli (Mobile no.9851090135)
उपाध्यक्ष
Thakur prasad Sharma 

सचीव
Khimraj Adhikari

कोषाध्यक्ष
Himmat pandeya

सदस्यहरुः–
-Ranjana Bhandari
-Puskar  K C
-Hemmanta Thapa अध्यक्ष
Gopiraj parajuli (Mobile no.9851090135)
उपाध्यक्ष
Thakur prasad Wagle 

सचीव
Khimraj Adhikari

कोषाध्यक्ष
Himmat pandeya

सदस्यहरुः–
-Ranjana Bhandari
-Puskar  K C
-Hemmanta Thapa

Message From Chairman

[Read More]

Visit Us On Facebook