Next »
« Previous

Loan planning


 कर्जा योजना (Loan planning)
यस संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुका लागि विभिन्न उदेश्यका साथ सर्वसुलभ दरमा कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस योजना अन्र्तगत निम्नअनुसार व्याजदर निर्धारण गरिएको छ । 
अवधि(period)                          व्याजदर (Interest Rate)  
व्यावसायिक  कर्जा                          १६% - १८%
हायर पर्र्चेज कर्जा                          १७%- १९%
शैक्षिक कर्जा                                  १६% - १७%
जग्गा  तथा  आवास  कर्जा                    १७% - १८%
शेयर धितो कर्जा                                   १६%-  १७% 
व्ैौदेशिक  रोजगार  कर्जा                  १७% - १९% 
मुद्धति बचतको धितोमा कर्जा           थप २.५ %
अन्य कर्जा                                           १७% -२०%

(व्याजदरहरु  समय सापेक्षित परिवर्तन  गर्न  सकिनेछ । ) 
(बचत गर्ने बानी बसालौ मिठो फल आजै खसालौ )
 


Message From Chairman

[Read More]

Visit Us On Facebook