Next »
« Previous

Recurring Saving


क्रमिक बचत (Recurring Saving) 

यो बचत योजना अनुसार रु १००  मा खाता खोल्न सकिनेछ । यस योजना अनुसार दैनिक , साप्ताहिक, मासिक रुपमा  बचत गर्न सकिने छ र  निश्चित  समय भन्दा अघि रकम झिक्न सकिने छैन । यस खातामा निम्न अनुसार व्याज  प्रदान गरिनेछ । 

 अवधि(period) व्याजदर (Interest Rate)

  ३ महिना                          ७%

  ६ महिना                          ९%

  १ वर्ष                         १०%

  २ वर्ष                        १२%

  ३ वर्ष                        १३ %Message From Chairman

[Read More]

Visit Us On Facebook