Shikshapremi

कर्जा योजना (Loan planning) यस संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुका लागि विभिन्न उदेश्यका साथ सर्वसुलभ दरमा कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस योजना अन्र्तगत निम्नअनुसार व्याजदर निर्धारण गरिएको छ । अवधि(period) व्याजदर (Interest Rate) व्यावसायिक कर्जा १६% - १८% हायर पर्र्चेज कर्जा १७%- १९% शैक्षिक कर्जा १६% - १७% जग्गा तथा आवास कर्जा १७% - १८% शेयर धितो कर्जा १६%- १७% व्ैौदेशिक रोजगार कर्जा १७% - १९% मुद्धति बचतको धितोमा कर्जा थप २.५ % अन्य कर्जा १७% -२०% (व्याजदरहरु समय सापेक्षित परिवर्तन गर्न सकिनेछ । ) (बचत गर्ने बानी बसालौ मिठो फल आजै खसालौ ) more...
शिक्षाप्रेमी विषेश बचत(Shikshapremi Special Saving) यो खातामा रु १०० मा खाता खोल्न सकिनेछ । यस खातामा रु ५०० भएपछि चेकबुक प्रदान गरिनेछ । यस खातामा न्यूनतम मौज्दात रु १०,००० भएमा दैनिक ८.५ प्रतिशतकमा दरले ब्याज प्रदान गरिनेछ । यस खाताबाट चाहेको समयमा रकम राख्न र झिक्न सकिनेछ । more...
शिक्षक तथा कर्मचारी बचत निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरी यो खाता सञ्चालन गरिएको हो । यस बचत योजनामा वार्षिक ८ प्रतिशतको दरले व्याज प्रदान गरिनेछ । खातामा न्यूनतम रु १००० रहने गरी चाहेको बेला सम्पुर्ण रकम झिक्न सकिन्छ । more...
साधारण बचत(Simple Saving) यो बचत योजना रु १०० मा खाता खोल्न सकिनेछ । वार्षिक ७ प्रतिशतका दरले तीन तीन महिनामा व्याज प्रदान गरिनेछ । खातामा न्युनतम मौज्दात रु ५०० हुनुपर्नेछ । यसमा चाहेको बेला रकम राख्न र झिक्न सकिनेछ । more...
क्रमिक बचत (Recurring Saving) यो बचत योजना अनुसार रु १०० मा खाता खोल्न सकिनेछ । यस योजना अनुसार दैनिक , साप्ताहिक, मासिक रुपमा बचत गर्न सकिने छ र निश्चित समय भन्दा अघि रकम झिक्न सकिने छैन । यस खातामा निम्न अनुसार व्याज प्रदान गरिनेछ । अवधि(period) व्याजदर (Interest Rate) ३ महिना ७% ६ महिना ९% १ वर्ष १०% २ वर्ष १२% ३ वर्ष १३ %more...
खुत्रुके बचत (Box Saving) यो खाता रु १०० मा खोल्ल सकिनेछ । खाता खोलेपछि संस्थाले एउटा खुत्रुके प्रदान गर्नेछ । घरायसी दैनिक कार्यबाट बचेका स साना रकमहरुलाई बचत गर्ने बानी बसाल्नको लागि यो योजना सञ्चालन गरिएको हो । यसमा वार्षिक ८ प्रतिशतका दरले व्याज प्रदान गरिनेछ । more...

Message From Chairman

[Read More]

Visit Us On Facebook