Next »
« Previous

Karja Yojana


खुत्रुके बचत (Box Saving) 
 
यो खाता रु १०० मा खोल्ल सकिनेछ । खाता खोलेपछि संस्थाले एउटा खुत्रुके प्रदान गर्नेछ । घरायसी दैनिक कार्यबाट बचेका स साना रकमहरुलाई बचत गर्ने बानी बसाल्नको लागि यो योजना सञ्चालन  गरिएको हो । यसमा वार्षिक ८ प्रतिशतका दरले व्याज प्रदान गरिनेछ । Message From Chairman

[Read More]

Visit Us On Facebook